Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

P6 Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden;

Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen;

Voorschoten is veilig en er is sociale cohesie;

Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats;

Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.

Lasten

Begroot € -19.151
Voorgestelde wijziging € -773
Begroting na wijziging € -19.924
ga terug