Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.4 Begeleide participatie

6.4 Begeleide participatie

6.4.1

Er voor zorgen dat iedereen die kan werken werkt of een bijdrage levert naar vermogen

Nieuw Beschut Werk
Het aantal personen dat van het UWV de indicatie Nieuw Beschut Werk krijgt, blijft achter bij de verwachting. Voorgesteld wordt om de raming naar beneden bij te stellen.

Lasten

Begroot € -222
Voorgestelde wijziging € 25
Begroting na wijziging € -197
ga terug