Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.3 Inkomensregelingen

6.3 Inkomensregelingen

6.3.1

Het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft

Ontwikkelingen uitkeringsbestand Participatiewet
Het aantal personen dat gebruik maakt van een uitkering in het kader van de participatiewet en aanverwante wetgeving neemt licht af, ook in de eerste maanden van 2019. Dit is het gevolg van de landelijke economische trend, maar ook van effectief arbeidsmarktbeleid. Het gericht inzetten van participatie- en re-integratie instrumenten werpt duidelijk vruchten af. Het hangt af van de ontwikkeling van het BUIG-budget welke financieel effect dit heeft op de gemeentelijke begroting.

Lasten

Begroot € -6.348
Voorgestelde wijziging € 146
Begroting na wijziging € -6.201
ga terug