Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.2 Wijkteams

6.2 Wijkteams

6.2.1

De netwerken voor het jeugddomein (18-) en volwassendomein (18+) verstevigen en verbinden tot een sluitend netwerk sociaal domein (0-100)

6.2.2

Toegang tot ondersteuning laagdrempelig, lokaal en integraal organiseren

Lasten

Begroot € -506
Voorgestelde wijziging € -5
Begroting na wijziging € -510
ga terug