Voorjaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Een andere denkwijze over vervoer. Meer asfalt is niet de enige optie. Bij het oplossen van problemen extra aandacht voor de belangen van fietsers;

Voorschoten moet goed bereikbaar zijn en vooral de doorstroming voor automobilisten richting de A4 dient te verbeteren. Ook in eigen dorp moet de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid verbeteren;

Het netwerk van openbaar vervoer in de regio dient meer te worden ingericht op het verbinden van belangrijke kernvoorzieningen, zoals winkelcentra, ziekenhuizen en scholen.

Lasten

Begroot € -3.031
Voorgestelde wijziging € -190
Begroting na wijziging € -3.221
ga terug