Voorjaarsnota 2019

Stoplichtrapportage projecten

Totaaloverzicht projecten

Projecten

Kwaliteit

Dekking

Krediet

Planning

Capaciteit

Huidige
periode

Komende
periode

Huidige
periode

Komende
periode

Huidige
periode

Komende
periode

Huidige
periode

Komende
periode

Huidige
periode

Komende
periode

Projectenrapportage

Duivenvoorde Corridor wandelpaden

Duivenvoorde Corridor

Reconstructie infrastructuur Vlietwijk

Dobbewijk

Herontwikkeling Marijkelaan 2-4

Eindrapportage

Knooppunt Voorschoten

Aanleg en groot onderhoud sportvelden

ga terug