Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.82.1

In onveilige en niet-zelfredzame situaties zorgen voor passende ondersteuning en opvang van jeugdigen

Zie 6.72 en bijlage 1.

Lasten

Begroot € -689
Voorgestelde wijziging € -395
Begroting na wijziging € -1.084
ga terug