Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.6.1

Er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen

Vanaf 1 maart 2019 voert de firma Meyra Wooncare de woningaanpassingen uit, omdat zij de aanbesteding hebben gewonnen die samen met de Leidse regio is gedaan.

Lasten

Begroot € -1.011
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -1.011
ga terug