Voorjaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

7.5.1

Het zorgvuldig en waardig naar de overledenen en nabestaanden beheren van de begraafplaats

Lasten

Begroot € -302
Voorgestelde wijziging € 2
Begroting na wijziging € -300
ga terug