Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten

0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten

0.11.1

Een structureel en reëel sluitende begroting

Lasten

Begroot € 0
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € 0
ga terug