Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

0.1 Bestuur

0.1.1

We willen dat Voorschoten een bestuurlijk zelfstandig dorp blijft

0.1.2

Samenwerking in de Leidse regio versterken

0.1.3

We streven naar structureel evenwicht in de begroting

0.1.4

Invoering omgevingswet

Zie voor een uitgebreide toelichting de programmarapportage Invoering Omgevingswet.

0.1.5

We geven ruimte aan participatie

Lasten

Begroot € -2.947
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -2.947
ga terug