Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10.1

Verantwoorden van de mutaties in de reserves

Lasten

Begroot € 0
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € 0
ga terug