Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.64 Belastingen overig

0.64 Belastingen overig

0.64.1

De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk

Lasten

Begroot € -91
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -91
ga terug