Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.61 OZB Woningen

0.61 OZB Woningen

0.61.1

De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk

Lasten

Begroot € -218
Voorgestelde wijziging € 8
Begroting na wijziging € -210
ga terug