Voorjaarsnota 2019

Overzicht projecten

Aanleg en groot onderhoud sportvelden

Soort rapportage

Eindrapportage

Afdeling

MO

Startdatum project

12-5-2016

Rapportageperiode

31-3-2019

Projectfase

Gereed

Einddatum project

31-12-2018

Peildatum rapportage

31-3-2019

Omschrijving project

Aanleg kunstgrasveld bij Voorschoten '97, vervanging van de onderlaag bij velden van MHC Forescate en groot onderhoud aan het handbalveld van HVV70 (drie deelprojecten). Het project handbalveld is bij de jaarrekening al financieel afgesloten, maar wordt voor het totaalbeeld wel hier meegenomen.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

De kwaliteit van de projecten is goed en de verenigingen maken naar tevredenheid gebruik van de velden.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Geld

Krediet

Door het budget en de budgetafspraken nauwkeurig te bewaken en stevig positie te kiezen bij onderhandelingen, resteert na afronding van het project nog bijna 140.000 euro.

Verleend krediet

1.117.000

Besteed tot peildatum

977.777

Verplichtingen (geregistreerd)

0

Restant krediet voor afronding

139.223

Dekking

De reserve kapitaallasten sportvelden is gevuld en heeft gediend als dekking.

Bedrag dekking

Tijd

Planning

De planning die door de raad is vastgesteld is al snel, in overleg met de sportverenigingen aangepast en gericht op de speelseizoenen van de clubs. Door de discussie rondom de infill voor het kunstgrasveld van Voorschoten97 is ook een kleine vertraging ontstaan, maar de planning die daarna is vastgesteld, in overleg ook met de vereniging, is gehaald.

Vastgestelde einddatum project

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

Capaciteit (interne uren)

Geraamd voor totale project

Besteed tot peildatum