Voorjaarsnota 2019

P8 Wonen en bouwen

8.3 Wonen en bouwen

8.3 Wonen en bouwen

8.3.1

Zorgen voor een gevarieerd aanbod van woningen en aandacht voor kwetsbare doelgroepen o.a. door minimaal 25% sociale huurwoningen

8.3.2

Bij vergunningverlening staat de gebruiker centraal en niet de regel

8.3.3

In geval van overtredingen hanteren we een strikt handhavingsbeleid ter bescherming van de woon- en leefomgeving

Lasten

Begroot € -877
Voorgestelde wijziging € -4
Begroting na wijziging € -881
ga terug