Voorjaarsnota 2019

P8 Wonen en bouwen

8.2 Grondexploitatie (niet bedr. terrein)

8.2 Grondexploitatie (niet bedr. terrein)

8.2.1

Grondbeleid gebruiken voor handhaven en versterken van de ruimtelijke kwaliteit met, per ontwikkeling, een afweging tussen actief en faciliterend grondbeleid

Lasten

Begroot € -1.016
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -1.016
ga terug