Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

5.1 Sportbeleid en activering

5.1.1

Als gemeente een constructieve gesprekspartner vormen voor de verenigingen

5.1.2

Er voor zorgen dat de verenigingen met elkaar samenwerken om het bestaansrecht te garanderen en kostenvoordelen te behalen

5.1.3

De kosten voor de (sport)voorzieningen meer terecht laten komen bij de gebruikers

5.1.4

Stimuleren van het sporten.

Lasten

Begroot € -157
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -157
ga terug