Voorjaarsnota 2019

P3 Economie

3.4 Economische promotie

3.4 Economische promotie

3.4.1

Bevorderen toename van verblijfsduur van bezoekers

3.4.2

Bevorderen toename van het aantal banen in toeristische branche

3.4.3

Bevorderen van toename van toeristische bestedingen

3.4.4

Bevorderen van toename van draagvlak voor publieke en commerciële voorzieningen

3.4.5

Bevorderen van toename verbinden van de cultuurhistorische identiteit met economische en toeristische promotie van Voorschoten

Lasten

Begroot € -105
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -105
ga terug