Voorjaarsnota 2019

P3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

3.1 Economische ontwikkeling

3.1.1

Randvoorwaarden creëren voor een gezond economisch vestigingsklimaat

3.1.2

Vitaal en aantrekkelijk maken van de winkelgebieden en kwalitatief onderscheidend ten opzichte van omliggende dorpen en steden

Lasten

Begroot € -193
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -193
ga terug