Voorjaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

2.1.1

Verbeteren van de verkeersveiligheid van Voorschoten

Op het gebied van verkeer zijn er een groot aantal ontwikkelingen zoals de begeleiding van private ontwikkelingen, zoals Roosenhorst & Noortveer, de opdracht voor verduurzaming van mobiliteit, de versteviging van onze positie in de regio en het aantal verkeersvragen vanuit de samenleving neemt toe. Deze werkzaamheden vragen om een grotere capaciteit dan voorzien, waardoor er achterstanden zijn ontstaan bij onder andere verkeersbesluiten. Om de achterstanden in te lopen en ontwikkelingen adequaat op te pakken wordt voorgesteld om eenmalig € 70.000 beschikbaar te stellen.

2.1.2

Verbeteren van de doorstroming van Voorschoten

De verbetering van de doorstroming van het verkeer op de hoofdroutes betekent een afname van het sluipverkeer door de woonwijken, waardoor de veiligheid toeneemt. Het onderzoek hoe de veiligheid en de doorstroming op de rotonde Raadhuislaan kan worden verbeterd tegen aanvaardbare kosten is nog niet gestart, vanwege onder 2.1.1. genoemde capaciteitsknelpunt.

2.1.3

Overlast beperken t.a.v. bereikbaarheid

2.1.4

De openbare ruimte, schoon, heel en veilig houden

In 2019 wordt het beheerplan schoon, dat in beeld brengt welke maatregelen worden uitgevoerd om de buitenruimte schoon te houden, aan de raad voorgelegd.

2.1.5

Het verduurzamen van de mobiliteit

Lasten

Begroot € -2.979
Voorgestelde wijziging € -130
Begroting na wijziging € -3.109
ga terug