Voorjaarsnota 2019

P1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.1.1

Bij crisisbeheersing ligt het accent op preventie en zelfredzaamheid. De kwetsbare groepen ondersteunen we hierbij waar nodig

1.1.2

De brandweer richt zich, naast de bestrijding van branden, steeds meer op de risico’s. We werken samen in de Veiligheidsregio Regio Hollands Midden

Lasten

Begroot € -1.437
Voorgestelde wijziging € 18
Begroting na wijziging € -1.419
ga terug