Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

0.7.1

Bestuur en organisatie zijn tijdig en juist geïnformeerd over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Het is daardoor mogelijk  tijdig te anticiperen op de gevolgen en hierop beleid te ontwikkelen

Lasten

Begroot € 0
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € 0
ga terug