Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.2 Burgerzaken

0.2 Burgerzaken

0.2.1

Tijdig en klantgericht helpen van de inwoners en de ondernemers volgens het uitgangspunt "digitaal als het kan, persoonlijk waar nodig"

0.2.2

De informatiebeveiliging binnen de gemeente voldoet aan de wettelijke normen. Deze normen zijn voor alle gemeenten hetzelfde en zijn vastgelegd in het gemeentelijk vastgesteld informatieveiligheidsbeleid

Lasten

Begroot € -835
Voorgestelde wijziging € 10
Begroting na wijziging € -825
ga terug