Voorjaarsnota 2019

P4 Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.1.1

Voldoen aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs

Lasten

Begroot € -149
Voorgestelde wijziging € -6
Begroting na wijziging € -155
ga terug