Voorjaarsnota 2019

P3 Economie

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.3.1

Dienstverlening naar ondernemers versterken

3.3.2

Duurzaam en doelmatig inkopen

3.3.3

De inkoopkansen voor het lokale MKB bij de gemeente vergroten

3.3.4

Streven dat Voorschoten in 2030 energieneutraal is

Lasten

Begroot € -51
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -51
ga terug