Voorjaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

2.3 Recreatieve havens

2.3 Recreatieve havens

2.3.1

Verbinden van waterrecreatie met het centrum en het faciliteren van waterrecreatie in Voorschoten

Lasten

Begroot € 0
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € 0
ga terug