Voorjaarsnota 2019

Projecten van derden

Beresteijn

Portefeuillehouder

Cramwinckel

Ambtelijk aanspreekpunt

Mulder

Begindatum

1-3-2018

Verwachte einddatum

30-9-2019

Stakeholders

Amvest

Omschrijving project

Realisatie 3 appartementengebouwen en een zorgresidentie.

Belang voor de gemeente

Realisatie van woningen; herstel en openstelling van de buitenplaats; aansluiting van de ontsluiting op de openbare weg (Mozartlaan).

Betrokkenheid gemeente

Gemeente is bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

Planning

Vaststelling bestemmingsplan in juni 2019. Start bouw is afhankelijk van mogelijk beroep. Bij geen beroep kan dit 2e helft 2019 zijn. Bij wel beroep zal dit in 2020 plaatsvinden.

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)

Geen financiële risico's.

Afbeelding project Beresteijn